فرم پشتیبانی از اپلیکیشن ها

در صورت بروز هرگونه مشکل در اپلیکیشن های منتشر شده می توانید از طریق فرم زیر مشکل را گزارش دهید . لطفا تمامی اطلاعات خواسته شده را با دقت وارد کرده و از ارسال گزارش های تکراری جددا خودداری کنید !
فرم پشتیبانی از اپلیکیشن ها